'Từ điển' vui thời học sinh

'Bộ từ điển' mà chỉ có 'nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò' mới nghĩ ra được và những ai đã đi qua tuổi học trò, đọc lại cũng thấy giật mình vì... đúng quá.

Ngày đăng: 26-05-2018

2,093 lượt xem

'Bộ từ điển' mà chỉ có 'nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò' mới nghĩ ra được và những ai đã đi qua tuổi học trò, đọc lại cũng thấy giật mình vì... đúng quá.

Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 1.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 2.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 3.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 4.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 5.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 6.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 7.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 8.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 9.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 10.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 11.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 12.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 13.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 14.
 
Từ điển vui thời học sinh, nhà ngôn ngữ cũng phải... hết hồn - Ảnh 15.
 

Nguồn: tuoitre.vn

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha