Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt

Trong xấu có sắc, trong hiểu có hỏi, trong thẳng có cong, trong nhẹ có nặng, trong vững có ngã...đều có trong tiếng Việt!

Ngày đăng: 07-06-2018

1,858 lượt xem

Trong xấu có sắc, trong hiểu có hỏi, trong thẳng có cong, trong nhẹ có nặng, trong vững có ngã...đều có trong tiếng Việt!

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 1.

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 2.

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 3.

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 4.

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 5.

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 6.

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 7.

Nguồn: tuoitre.vn

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha