Thông tin xe nâng

Xe nâng là loại thiết bị chuyên dụng, dùng để nâng hạ và di chuyển hàng hoá. Xe nâng gồm nhiều loai: xe nâng động cơ điện, động cơ dầu, động cơ xăng, xe nâng tay.