Xe Nâng Tay CAT

Xe nâng tay CAT thuộc tập đoàn MCFA (Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc.) là nhà sản xuất và phân phối xe nâng hàng đầu tại Bắc, Trung và Nam Mỹ dẫn đầu về sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Xe nâng tay CAT là sản phẩm nền tảng của thương hiệu Caterpillar, phản ánh rõ nét giá trị thương hiệu về độ chắc chắn, độ bền cao. Xe nâng tay CAT là thiết bị vận chuyển vật liệu đạt được năng suất hiệu quả nhất với tổng chi phí sở hữu thấp nhất trong thời gian phục vụ lâu dài.