Xe nâng di chuyển phuy

Xe nâng di chuyển phuy là thiết bị dùng để nâng và di chuyển thùng phuy bằng sắt có chứa các chất lỏng như dầu, sơn, hóa chất,... có khối lượng từ 250kg đến 350kg. Hiện nay có hai loại xe là xe nâng di chuyển phuy và xe nâng quay đổ phuy. Xe nâng di chuyển phuy giúp di chuyển nhanh và dễ dàng các thùng phuy và cách sử dụng cũng rất đơn giản.