- Sửa chữa xe nâng điện: sửa chữa các loại xe có tình trạng hư hỏng các bộ phận điện, sửa chữa do hư hỏng bộ phận thủy lực, cơ khí,...

- Sửa chữa xe nâng dầu: đại tu, sửa chữa máy, sửa chữa thủy lực cơ khí,...